» Agenda ledenvergadering

A G E N D A                       L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 30 OKTOBER 2017       -     V.V.SCHOONEBEEK

AANVANG: 20.00 UUR        KLUPHOES V.V.SCHOONEBEEK

1                 OPENING

2                 NOTULEN 31-10-2016

3                 SECRETARIAATSVERSLAG 2016/2017

4                 FINANCIEEL VERSLAG 2016/2017

5                 VERSLAG KASCOMMISSIE

6                 VASTSTELLING CONTRIBUTIE

7                 BESTUURSVERKIEZING:

Aftredend en herkiesbaar:                               Ingrid Schulte

Aftredend en niet-herkiesbaar:                         Richard Nijenstein

Aftredend en niet-herkiesbaar:                         Tonnie Büter

Kandidaatstelling 1:                                         Anouk Steffens

Kandidaatstelling 2:                                         Vacature

(Tegen)kandidaten dienen door tenminste 10 leden

en 10 dagen vòòr aanvang van de ledenvergadering

schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

8                 MEDEDELINGEN:

- Overdracht Kleedaccommodatie

- Scheidsrechterzaken

9                 RONDVRAAG

 

10               SLUITING


Vragen en/of opmerkingen over de website? Mail het naar webmaster@vvschoonebeek.nl!

 
Foto's
DSC_6471.jpg
Sponsoren
Banner