» Sponsorreglement

1.

Alle leden en/of teams zijn verplicht elk initiatief of aanbod tot sponsoring of tenuevoorziening te melden bij de PR-commissie van de v.v. Schoonebeek, of een commissielid (Henk Visscher, Richard Nijenstein, Raymond Assen of Henk Herbers)

2.

Na overleg tussen leden/teams en de PR-commissie wordt bepaald wat de aard van de sponsoring is en wordt een contactpersoon aangesteld die voor verdere uitvoering zorg draagt.

 

3.      

Opstellen en ondertekenen overeenkomst tussen sponsor en v.v. Schoonebeek en opmaken schriftelijke bestelling voor sponsor aan leverancier

 

4.

Uitlevering en ophalen sponsormateriaal door contactpersoon.

 

5.

Datum en tijd bepalen voor aanbieding sponsormateriaal

 

6.

Uitvoering presentatieceremonie van sponsoring,

o.a. uiting waardering en publiciteit (bloemen/foto/pers/337, clubblad, website, etc.)

  

7.

Beheer overeenkomst en looptijd sponsoring door penningmeester

 
Foto's
DSC_6500.jpg
Programma VVS

Sponsoren
Banner